Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-ORIGINI TAL-BONSAI

Taghrif migbur mis-sur Carmel Busuttil.

L-interess u l-holqien ta'gonna sbieh huwa sinjal ta'civilta avvanzata. Hekk insibu c-civiltajiet antiki ta' l-Egittu, il-Persja u tac-Cina. It-tlieta hallew sinjali ta' l-interess kbir li kellhom fil-gonna.

Forsi wiehed jistaqsi: ghalfejn l-arti tal-Bonsai bdiet ic-Cina u mhux fic-civiltajiet l-ohra?

Naturalment, hadd ma jaf. Forsi, jekk nistghu nispekolaw, minhabba l-fatt li fic-Cina tezisti abbundanza ta' flora, sigar u pjanti, li ma tinstabx fl-ambjent Egizzjan jew Persjan. Dawn ta' l-ahhar ghandhom ambjent pjuttost aridu, li jispjega diversita ta' flora mhux daqstant rikka.

Min, fic-Cina seghet gietu l-ewwel idea li jcekken sigra u jhalliha tikber f'daqsxejn ta' qasrija baxxa? Min jaf. Xi awtoritajiet jghidulna li t-Taoristi kellhom sehem importanti fl-izvilupp tal-bonsai.

Dawn in-nies akkumulaw minjiera ta' taghlim fuq pjanti u minerali fit-tfittxija taghhom ghal elezir tal-hajja. It-Taoristi kienu jemmnu wkoll li l-fatt li timminjaturizza xi haga tkun b'hekk qed tikkoncentra u timmanipola l-kwalitajiet misterjuzi taghha; li seghet allura twassalhom ghas-sigriet ta' l-immoralita.

Fl-erbgha u s-sitt sekli WK nsibu li kien hemm korruzjoni kbira fil-Palazz Imperjali Ciniz. L-ufficjali gholjin ta' certu stoffa ma ssaportewx dak l-istat tal-biki madwarhom u bdew jaharbu lejn il-muntanji.

Dawn in-nies, li bdew jissejhu literati allura hallew id-dinja tal-lussu, pjacir u ntricci u ghazlu li jghixu l-hajja kontemplattiva. Kienu kittieba, pitturi u poeti ta;l-oghla kalibru. Kellhom influwenza profonda fuq l-arti Ciniza u b'mod partikolari fuq il-kreazzjoni tal-bonsai.


Donated by the Bonsai Culture Group. visit MAS club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.007149 seconds
61