Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Lehen il- Junior Section - Awwissu 2002

EDITORJAL

Nispera li tinstabu tajbin. Min dan ix-xahar il-quddiem, ma kull harga tac- cirkolari li- jibghat il- kumitat ser tibdew tircievu harga ta’ ‘ Lehen il- junior section’. Dan sar biex il- membri tal- junior section jinghataw attenzjoni specjali, ghax wara kollox il- futur ta’ l- ghaqda f’ din is- sezzjoni qieghed.

Fil- laqgha li kien hemm fl- 14 ta’ Lulju l’ attendeza kienet inezistenti, allura niextiequ nkunu nafu x’ tixtiequ taraw fl’ attivitajiet li gejjin. Tistaw tibghatu xi suggerimenti lili Mattia Felice fl’ indirizz; ‘ Sogno Felice ‘, 14 Triq it- Tuffieh, Naxxar jew mcbajuniorsection@petngarden.com.com

MATTIA FELICE. (direttur Junior Section)

IL- MERILL

Il- Merill huwa l- ghasfur nazzjonali ta’ Malta, allura huwa protett bil-ligi. Il- Merill jinstab f’ postijiet fejn hemm l- irdumijiet ( ez. had- Dingli ). Dari xi pari kienu jbejjtu fis- swar tal- Belt u l- Imdina. Il- Merill huwa ghasfur ‘residenzjali’, jigifieri ma jpassix, imma joqghod Malta s- sena’ kollha.

Ir- ragel huwa blu waqt li l- mara u l- frieh huma kannella fil- griz. Dan l- ghasfur huwa twil 20 centimetru. Ir- ragel ghandu ghanja melodjuza hafna (ghalekk jinqabad min ftit nassaba irresponsabli ). Iz- zmien tan- namra jibda fl- ahhar ta’ Frar u jispicca fil- bidu ta’ April. Il- par jibni bejta tal- haxix u zkuk zghar go xi toqba fl’ irdum. Il- mara tbid bejn 3 u 6 bajdiet, li jfaqqsu wara xi hmistax. Il- frieh jibdew itiru xi 17- il gurnata wara li jfaqqsu. Il- Merill jiekol insetti, rettili zghar u frott.

(Silta min ‘Artikli ornitologici’ ta’ Mattia Felice © 2002 )

Avvizi

Ser isir B.B.Q. fl- 24 ta’ Awwissu fil- bitha tac- centru ta’ tahrig ghall- persuni b’ dizabilita fl’ Imtarfa. Ghal aktar informazzjoni u l- prezzijiet cemplu fuq 21 491830.

Fix- xhar ta’ Settembru ser issir table show fil- lokal ta’ l- ghaqda. Tistghu iddahlu ghasafar tal- kulur, type, finches u parrot like. Jekk mghandkomx gageg tal- wirja tinkwetawx ghax tistaw iggibu l- ghasafar f’ gageg normali u tinghataw tal- wirja min fuq il- post. Aktar informazzjoni fil- harga ta’ Settembru.

Inselli ghalikom

Mattia Felice
President
your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005481 seconds
61