Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Malta Cage Birds Association Junior Section


Jien Min Jien

Jiena Mattia Felice u ghandi tnax –il sena’. Jiena membru tal- M.C.B.A. junior section, (u t- tmexxija taghha). Inrabbi il- kanarini tal- kulur , komuni u ghandi xi finches ukoll. Jien bdejt inrabbi l- ghasafar sentejn ilu, meta qlajt kanarin komuni ragel, wara xi ftit zmien intbaht biz- zbuhija ta’ dan id- delizzju u bdejt inzid fil- kollezzjoni. Jiena gejt imhajjar ghax- xena tal- wirjiet xi sena u nofs ilu, meta kont hadt parti f’ table show tal- finches. Sfortunatament il- kukkurin li dahhalt ma rebah xeln, imma ergajt ippruvajt, u dahhalt kanarin Bronze Frosted fil- wija annwali tas- sena l- ohra. Dan ikkwalifika ghat- tieni post fl- open section. Min- hemm il- quddiem sirt aktar familjari mal wirjiet u komplejt nissoda fid- delizzju tat- trobbija ta’ l- ghasafar. Kull xhar jiena nohrog newsletter fuq l- ghasafar, jisimha birdroom news.

Il-Junior Section

Il- Junior Section tal- M.C.B.A. fiha 33 membru. Is- sezzjoni hija miftuha ghall- bniet u s- subien. Din is- sezzjoni ghanda l- bord ta’ tmexxija taghha (bhal sezzjonijiet ohra fi hdan l- ghaqda) Membru wiehed min dan il- bord ikun jirraprezenta s- sezzjoni fil- kumitat generali (u jkun jista jressaq xi proposti biex jigu diskussi) Din is- sezzjoni torganizza xi laqghat kif ukoll xi wirjiet (table shows) ghal membri taghha. Il- membri jircievu cirkolari ta’ din is- sezzjoni flimkien mac-cirkolori ta’ kull xhar li johrog il- kumitat. Il- hlas biex tidhol junior membru huwa ta’ lira biss.

L-ISKOPIJIET tal-Ghaqda

  1. Li tippromovi t-trobbija u t-tnissil ta’ l-ghasafar lill-tfal ta’ bejn sitt snin u sittax-il sena.
  2. Li teduka l-membri taghha fil-qasam tat-tnissil u t-trobbija ta’ l-ghasafar.
  3. Li torganizza diversi wirjiet ta’ l-ghasafar u attivitajiet.
  4. Li tohrog newsletter kull xahar.
Tistaw tikkuntatjaw lili ghall aktar informazzjoni fuq
Tel. 21416669
Mob. 79261195

E-mail the M.C.B.A.Junior Section club.

Newsletter

Miscellaneous

Secretary Control Panel.


your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004425 seconds
61