Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-istorja tal-Kanarini tal-kulur

Jekk thares fir-reqqa lejn l-istorja tat-trobbija professjonali ta’ l-ghasafar, tista tara li mill bidu nett dejjem kien hemm sforzi biex tigi zviluppata razza ta’ Kanarin bil-kulur ahmar fir-rix tieghu. Saru diversi attentati, izda minghajr success. Fl’ahhar, fil-bidu tas-seklu ghoxrin (1920), it-tabib Germaniz, Dr. Hans Dunker skopra li Hooded (red) Siskin (spinus magellanicus) seta jigi mghammar ma kanarina. Ir-rizultat ta’ dawn il-pari kien qishu l-Apricot tal-lum, izda b’xi marki suwed (li aktar il-quddiem gew eliminati). Matul iz-zmien din ir-razza giet irfinata u gew zvuluppati razzez ohra, bhall, Red Factors, Red/Brown Bronze, Agates, Mosaics, Opals u Phaeos. Aktar ma jghaddi z-zmien izjeq qed isiru sforzi biex jigu zviluppati razzez godda. Halli l-lista tal-Kulur dejjem tkompli titwal u s-sezzjoni dejjem tisbieh.

Red Bronze

Frosted Agate

Il-Hooded (Red) Siskin

Red Phaeo

Frosted Red Factor

Mattia Felice © 2002
(M.C.B.A. Junior Section)
your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004217 seconds
61