Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

April 2002 Newsletter

12 ta' April 2002

Gheziez Hbieb,

Skond il-programm ta' l-ghaqda, nhar il-Hadd 14 ta' April ghandna Talk min Veterinarju, pero' minhabba cirkostanzi li ma ghandniex kontroll fuqhom, din mhix ser issir.

Din it-tahdita giet posposta tentattivament ghal nhar il-Hadd 5 ta' Mejju. Din tigi kkonfermata fuq in-notice board tac-centru.

Infakkrukhom li bejn nhar is-Sibt 27 ta' April u l-Hadd 28 ta' April ser ikollna table show ghall Finches (inkluz Mules u Hybrids). L-ghasafar jridu jidhlu nhar is-Sibt 27 ta' April bejn id-9:00 am u 12:00 pm u jigu rtirati nhar il-Hadd 28 ta' April fl-12:00pm.

Inselli ghalikom

Adrian Portanier Mifsud
Segretarju

Din ic-cirkolari giet sponsorjata mid-ditta Witte Molen.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004267 seconds
61