Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Messagg mill-PRO

minn Joseph Malli Milanes

Malta Cage Birds Association

Il-Malta Cage birds Association giet iffurmata fl-1996 u ghandha mal-450 membru. Din is-socjeta' hija maqsuma f' hames sezzjonijiet; PArrot like, Finches, Type Canaries, Colour Canaries u Sezzjoni f' ghawdex. Kull sezzjoni ghandha kumitat li jidderiegi il-membri taghha taht id-direzzjoni tal-kumitat generali.

Ic-centru MCBA qighed l-imriehel

Hawn isiru diskussjonijiet, jinghataw pariri w informazzjoni fuq tekknika kif trabbi l-ghasafar. Wiehed jista wkoll jara vidjos u ritratti fuq aspetti varji sew lokali kif ukoll barranin.

Aspett iehor vantagjuz huwa il-librerija. Fiha hemm kotba, magazines u vidjos. Dawn wiehed jista jissellifhom. Hemm ukoll photocopier fejn wiehed jista' jaghmel copja ta' xi artiklu li jkun irid izomm.

Kull membru jircievi b'xejn il-magazin "L-Ghasfur", li johrog kull erbgha xhur. Dan ikun mimli b'artikli interessanti w esperjenzi li gabru il-membri.

L-ghaqda torganizza "Table Shows" matul is-sena ghas-sezzjonijiet kollha; wirja nazzjonali ghal kull speci ta' ghasfur, li ssir f' Novembru. Ghaliha jingiebu judges barranin.

L-ghaqda torganizza festi ghall-membri u l-familji taghhom. Dawn, barra li jghinu l-fondi, isiru biex wiehed jinqatgha u jsir jaf lil ohrajn.

Ghal kull informazzjoni, cempel lil Public Relations Officer, Is-Sur Joe Mallia Milanes fuq in-numru: 21 672465 / 79200092 jew ejja sal club f'Mdina road, Mriehel. (Ex. Old Technical School) f' dawn il-hinijiet;

matul il gimgha: 0600pm - 0800pm.

sibtijiet hdud u festi: 0800am - 1200am


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004348 seconds
61