Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-ISTORJA TAL-KANARIN

by Mattia Felice

Hafna nies f’Malta (kif ukoll f’pajjizi ohra) ghandhom Kanarin bhala pet, izda ftit jafu fuq l-istorja tieghu. Ghalihom huwa biss ghasfur isfar u helu li jkanta (suppost tghid jghanni). Ghalekk illum ser naghtikhom ftit taghrif fuq l-istorja ta’ dan l-ghasfur ferm popolari.

Il-Kanarini kollha li naraw bhalissa (serinus canaria domesticus) kollha hargu mil-Kanarin selvagg (serinus canaria) li tista’ tarah itir fil-liberta’ fil-Gzejjer Kanari (Canary Islands). Il-Kanarini mhumiex endemici ghal dawn il-gzejjer, izda gew introdotti bi zball. Leggenda antika tghidilna li gifen mghobbi b’hafna gageg mimlijin bil-Kanarini tfarrak vicin tal-Gzejjer Kanari u wiehed bahri (li kien probabbli dilettant ta’ l-ghasafar) fetah il-gageg (ghax ma riedx jara l-ghasafar jerqghu). Hafna Kanarini waslu l-art , sabu hafna ikel u postijiet ghall-kenn u baqghu joqoghdu hemmek. Meta l-Ispanjoli saru jafu bil-Kanarini, dawn bdew jonsbulhom u jrabbuhom fil-gagga. Biex il-monopolju jibqa’ dejjem f’idejhom l-Ispanjoli bdew jesportaw l-irgiel u n-nisa jzommuhom huma. Il-Kanarin malajr sar pet popolari, specjalment meta hargu l-Kanarini tar-razza u tal-kulur.


Donated by Mattia Feliceyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005292 seconds
61