Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Il-Cockatiel

minn Joseph Agius

Ftit huma d-dilettanti tal-ghasafar li ma humiex midhla mal-cockatiel, kemm jekk irabbu razez tal-pappagalli jew le. Mhux hekk biss, izda f’hafna djar fejn jinzamm xi ghasfur jew tnejn, sikwit issib min ghandu dan l-parakeet dhuli.

Il-cockatiel huwa ghasfur li gej mill-Awstralja fejn insibuh imxerred sew ma’ kullimkien, ghalkemm l-aktar li nsibuh huwa fin-nofs ta’dan il-kontinent, qrib il-kosta huwa aktar rari. Ir-ragel huwa griz fl-ikhal u r-ras u t-toppu huma sofor. Ghandu wkoll dawra orangju fl-isfar madwar il-widnejn u gwienhajh ghandhom it-tarf abjad. Ghajnejh huma kannella u munqaru u saqajh huma grizi. L-isfar tar-ras u t-toppu tal-mara huwa inqas qawwi. Dan l-ghasfur huwa twil madwar 30 centimetru. Il-cockatiel huwa ghasfur li adatta ruhu sewwa ghall-gagga jew guva u mhux difficli biex trabbih. Ghandu dehra sabiha kif jieqaf bit-toppu mtella u ghandu ghajta helwa li ma tidhollokx f-widnejk. Tajjeb biex tnissel minnu kif ukoll biex izzommu bhala pet. Ghasfur li mhux imgerrex u jqatta’ hafna hin fuq il-passiggieri bla ma jithabat xejn. Dan l-ghasfur jiekol tahlita li naghtu lill-parruketti, jigifieri tahlita ta’ skalora, minju u ftit avena. Tista’ ttih ukoll ftit ghosfor, sunflower u qaneb. Ihobb il-hxejjex u xi bicca tuffieha. Jekk ikollu l-frieh, tih is-soft food tal-pakkett jew bajda mghollija iebsa, mghaffga u mhallta ma’ xi gallettini jew qaq helwin. Bhal kull ghasfur iehor, jehtieg l-ilma nadif kuljum.

Il-cockatiel huwa ghasfur irrikmandat lill-kulhadd, ukoll jekk wiehed ghadu jibda jrabbi ghall-ewwel darba. Ghasfur sabih u ma jaghtix wizq inkwiet. Jinstab f’diversi kuluri, bhal abajd, isfar, perla ecc. Dawn il-kuluri harguhom id-dilettanti serji barra minn Malta, wara ghazla ghaqlija u xi ftit tal-fortuna wkoll.your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006344 seconds
61